Programvaruuppdateringar

Förbättringar över tid

NEV är utvecklad för att uppdateras med tiden och på så sätt kontinuerligt förbättras och kompletteras med nya funktioner.

Ditt fordon tar automatiskt emot gratis mjukvaruuppdateringar som löser eventuella problem, kompletterar med ny funktionalitet och håller ditt fordon modernt - även över tid. Därtill kan även valfria prestandauppgraderingar komma att erbjudas mot en tilläggbetalning.

Fria programvaruppdtaeringar

Uppdateringar som åtgärdar fel, förbättrar säkerheten, moderniserar skärmens grafiska gränssnitt eller kompletterar med funktioner som ingår som standard i nybeställda fordon sänds automatiskt till ditt fordon via dess 4G-uppkoppling.

Du notifieras i My Segem-appen när en uppdatering är tillgänglig och väljer själv när installationen ska ske.

Fria programvaruppdtaeringar

Uppdateringar som åtgärdar fel, förbättrar säkerheten, moderniserar skärmens grafiska gränssnitt eller kompletterar med funktioner som ingår som standard i nybeställda fordon sänds automatiskt till ditt fordon via dess 4G-uppkoppling.

Du notifieras i My Segem-appen när en uppdatering är tillgänglig och väljer själv när installationen ska ske.

Batteri

Extrem räckvidd och batterisäkerhet

Batteriet i NEV är utvecklat för att klara långa resor i varierande klimat. Den tillgängliga kapaciteten är hela 26Ah (1100Wh) och tar dig mer än 100 kilometer på en enda laddning.

Battery Management System

Batteripacket innehåller elektronik som övervakar temperatur, kontinuerlig ström, spänning och laddningsprocessen. Vid händelse av ett fel så som t.ex. övertemperatur under laddning avbryts tillfälligt laddningen för att undvika skador eller brand.

BMS-systemet är alltid aktivt, oavsett om fordonet körs, laddas eller bara står parkerat. Det gör att du kan vara trygg.

Systemet kontrollerar även att batterinivån inte sjunker under den kritiska nivå vid vilken Lithium Ion-batterier tar skada om de förvaras under lång tid.

Förvaringsläge

Vid långvarig förvarning bör du aktivera förvarningsläge i din My Segem-app. Du förvarar då din NEV med laddaren inkopplad och systemet behåller automatiskt batteriets laddningsnivå omkring 40%, vilket är optimal nivå för att undvika batteriskador vid längre förvaring utan användning.

Felövervakning

Aktiva komponenter detekterar fel

Kritiska komponenter i NEV, så som gasreglage, bromshandtag och motorer rapporterar hela tiden en kontrollsignal till styrdatorn som på så sätt identiferar ett fel i de fall värdet på denna signal är oväntat, orimligt eller helt uyeblir. Vid händelse av exempelvis ett trasigt bromshandtag kommer NEV omedelbart varna och sänka farten om en resa pågår och skicka en pushnotis till din mobiltelefon.

Ridepilot™

Radarbaserade trafiksäkerhetsfunktioner

NEV erbjuder avancerade aktiva trafiksäkerhets- och assistansfunktioner som är unika i sitt slag för fordonskategorin. De aktiva funktionerna assisterar dig under körningen genom att t.ex. hålla ett säkert avstånd till framförvarande trafikant, signalera med signalhornet vid en plötsligt kollisionsrisk eller meddela dina anhöriga vid händelse av en detekterad trafikolycka.

Ridepilot™ använder framåtriktad radas för att mäta avstånd, hastighet och position på hinder med en noggranhet på 0.025 meter per sekund och har ett synfält på upp till 95 grader.

Observera att funktionerna i Ridepilot™ inte ersätter en uppmärksam körstil och inte heller kan upptäcka alla faror och kan misslyckas med att hålla ett säkert avstånd till hindrande trafikant. Det är alltid ditt eget ansvar att framföra NEV på ett säkert sätt. Förlita dig inte på Ridepilot™.

Adaptive cruise control

Smart farthållare med kollisionsvarning

Släpp gasreglaget i önskad färdhastighet. Ridepilot™ fortsätter då att framföra fordonet i aktuell hastighet tills dess att framförvarande hinder upptäcks som färdas långsamare än NEV. Hastigheten justeras nedåt till den nivå som krävs för att bibehålla ett säkert avstånd till framförvarande trafikant. När hindret försvinner återupptas den ursprunliga hastigheten.

Du konfigurerar funktionens beteende i My Segem.

Adaptive Cruise Control avbryts automatiskt vid en kollisionsfara eller om du rör vid tumbromsreglaget eller nödbromshandtaget.

Collision warning

Kollisionsvarning

Om funktionen har aktiverats varnar NEV audiellt och grafiskt på skärmen vid en upptäckt kollisionsfara.

Beroende på hur du i My Segem-appen har konfigurerat att funktionen ska reagera kan även accelerationsreducering tillfälligt tillämpas för att minska skadan av en kollision samtidigt som signalhornet automatiskt kan aktiveras för att påkalla den kolliderande partens uppmärksamhet.

Funktionen kan upptäcka potentiella kollisioner upp till 25 meter framåt i färdriktningen och med 95 graders synvinkel.

Crash detection

Olycksdeteketion

Om funktionen har aktiverats kan den meddela anhöriga genom att sända en pushnotis till deras smartphones (fungerar med iOS och Android-enheter) samtidigt som de kan ta del av bilder från händelsen genom kameran i NEV.

Olycksdetektion upptäcker en inträffad trafikolycka genom att analysera data från fordonets sensorer (fartgivare, accelerometer och reglagevärden).

Funktionen kan konfigureras att automatiskt signalera intermittent med signalhornet för att påkalla omgivningens hjälp vid händelse av en olycka.

Home
Explore NEV
Performance
Ridepilot
Security
Specifications
My Segem
Log in
API-integration
Order vehicle
Shop
Support
Select your market
NEV
3D View
Ridepilot™
Dashboard
Indiegogo
Security
My Segem
Specifications
NEV
EUR 2790. Fri hemleverans.
Världens mest avancerade scooter
100 km räckvidd
Extrem batterikapacitet
44 km/h
Dubbla motorer
Ridepilot™
Radarbaserad ADAS
Uppkopplad
4G, 2G och GPS
Säkerhet
Säkrast i klassen
Ombordladdare
Ladda var som
Upptäck mer Köp nu

Låt dina transporter bli ett nöje

Helt annorlunda

Det är dags att låta dina dagliga transporter bli ett nöje, minimera dina reskostnader och ta dig från dörr till dörr på snabbast möjliga tid samtidigt som du tar dig fram helt fossilfritt

2200W

Dubbla motorer

26Ah

Batterikapacitet

+100 km

Räckvidd

+30°

Stigningsförmåga

Varje detalj är unik

Upptäck

Luftfyllda hjul

Synlighet

Ladda var som helst

Detaljer som gör skillnad

Utforska några av de olika delarna

Dölj markörer
Luftfyllda, slanglösa däck
Unika fotstöd
Bakljus med färdriktningsvisare
Bakre motor
Främre motor
Centralstöd
230V-laddare
Främre radar
Bakåtriktad kamera
Dubbelt framljus
Färdriktningsvisare
TFT-skärm
Metallic-lack
Luftfyllda, slanglösa däck
Unika fotstöd
Bakljus med färdriktningsvisare
Bakre motor
Främre motor
Centralstöd
230V-laddare
Främre radar
Bakåtriktad kamera
Dubbelt framljus
Färdriktningsvisare
TFT-skärm
Metallic painting
NEV

Ridepilot

Radarbaserade assistans- och trafiksäkerhetsfunktioner

Adaptiv arthållare

Släpp gasreglaget och låt Ridepilot™ behålla hastigheten, sänka farten, och minska accelerationskraften vid en potentiell kollisonsrisk

Ta reda på mer
Kollisionsvarning

NEV:s signalhorn kan automatiskt avge en signal vid en upptäckt kollisionsrisk samtidigt som accelerationen tillfälligt reduceras för att minimera skadan av en eventuell kollisios

Ta reda på mer
Olycksdetektion

NEV meddelar dina anhöriga via pushnotiser och kamerabilder vid en trafikolycka

Ta reda på mer

Funktionerna i Ridepilot™ använder framåtriktad radar för att mäta avstånd till, hastighet på, samt position till framförvarande trafikanter, fordonet och andra hinder. Radarsensorn har en räckvidd på upp till 25 meter och en noggranhet på 0.025 meter per sekund. Olycksdetekektering använder radar tillsammans med en 6-axlig accelerometer för att mäta G-kraft, vertikal position och plötsliga lägesförändringar. Därtill används färddata från ECU-enheten.

Imponerande teknologi

Förarpanel

Via förarpanelen får du information kring din resa och fordonet i realtid. Kartan hjälper dig att navigera från dörr till dörr med visuella och ljudåterkopplande instruktioner. Med imponerande upplösning och skärmstorlek på hela 7 tum skiljer den sig markant från mängden och är förberedd för framtida funktioner och gränssnitt.

Navigering

Ange en adress i My Segem-appen och låt förarpanelen navigera dig via grafik och ljud till din slutdestination.

Mjukvaruuppdateringar

Din NEV innehåller hårdvara gjord för att förbättras med tiden genom trådlösa uppdateringar via sin 4G-uppkoppling. Genom mjukvaruuppdateringar hålls ditt fordon modernt med tillgång till nya funktioner i takt med att de blir tillgängliga samt kan felsökas på distans.

Prestandauppgradering

Ditt fordon anpassar sig automatiskt till lokala lagar och regler som eventuellt kan begränsa fordonets maxhastighet i samband med att det levereras till din region. Genom en prestandauppgradering kan du permanent bortkoppla begränsningen.

* Observera att du är ensamt ansvarig för att framföra ditt fordon på ett trafiksäkert sätt och säkerställa att det efterlever gällande lagar och trafikregler i din region. Prestandauppgraderingar kan göra ditt fordon olagligt att framföra på allmänna vägar i din region.

Detaljer
Skärmupplösning 1200x600 pixlar
Skärmstorlek 7 tum
Röstmodul Högtalare 2W
GPS-precision Mindre än 3 meter
Mobilteknologi LTE 4G (Cat M1), GSM
Bluetooth Ja
Accelerometer (G-kraftssensor) 6-axlig
Inkluderad uppkoppling 24 månader
Programvaruppdatering via 2G och LTE 4G

Gör anspråk på din NEV på

Produktionen har börjat!

Produktutveckling

År 2020 startade vi R&D för vår fordonsplattform och elektronik som idag redan används i vårt uthyrningsfordon K19. En stabil grund för hela NEV!

Design

Designarbetet startade under vinter/vår 2022 och slutfördes under sensommaren samma år.

Prototypproduktion

Med MJF-teknik, traditionell 3D-framställning och CNC har samtliga detaljer som NEV består av tillverkats, testmonterats och korrigerats.

Produktion startar

I det här steget framställs formsprutnings- och pressgjutningsvkertyg och andra jiggar som behövs för att massproducera NEV. Ur gjutformarna framställs detaljer med perfekt ytfinhet. Därefter monteras fordonen.

Montering

Din NEV monteras, kvalitetskontrolleras och förbereds för leverans.

Leverans

Din NEV fraktas fritt hem till din dörr inom hela Europa

Visit Indiegogo campaign

Mer än 3 hästkrafter till din tjänst

Högeffektiv drivlina

Dubbla borstlösa motorer som styrs av en högeffektiv vektoriserad motorstyrenhet ger maximal räckvidd och imponerande kraft i kombination med ultrasnabb respons med avancerade funktioner så som antispinkontroll.

Ta reda på fler detaljer
2200W

Unikt EBS-bromssystem

Fördelad bromskraft i alla situationer

Högeffektiv motorstyrenhet

Dubbla motorer

NEV är försedd med två identiska motorer, vilket ger optimal kraftfördelning och möjliggör avancerad kontroll

Motorerna styrs av en högeffektiv vektoriserad motorstyrenhet, vilken ger tystast möjliga drift och optimal verkningsgrad. Motorerna rapporterar sin rotatio tiotals gånger per sekund - vilket möjliggör antispinkontroll och individuell krafttillförsel dit energin behövs som mest.

Skydd mot fel och djupurladdning

Batteriövervakning

Batteriet innehåller ett eget BMS (Battery Management System) som övervakar dess hälsa och temperatur oavsett om din NEV är parkerad eller körs. Vid händelse av ett fel kan batteriet stängas ner för att undvika skador eller brand. Fel på batteriet rapporteras omedelbart och visas som en pushnotis i din mobiltelefon.

Framställning i ett stycke

Helgjuten ram

Till skillnad från liknande konstruktioner har hela fordonskroppen framställts genom pressgjutning i ett enda aluminiumstycke. Detta ger perfekt ytfinhet och hållbarhet. Fordonsramen har slutligen pulverlackerats och fått en exklusiv klarlack.

Säkrast i klassen

Säkerhet

NEV erbjuder flera säkerhetsfunktioner som är unika i sitt slag, däribland kameraövervakning samt automatiska pushnotiser vid larmhändelser, oavsett var i världen du befinner dig.

Funktionerna möjliggörs genom unik hårdvara, programvara och den inbyggda 4G-uppkopplingen.

NEV upptäcker vibrationer, om fordonet förflyttas, faller omkull eller att någon bara rör sig inom kamerans synfält.

Realtidsspårning
Kamera
Accelerometer

Realtidsspårning

Funktionen ingår som standard

Direkt i My Segem-appen kan du i realtid följa ditt fordon via kartfunktionen, se aktuell precision altitud. GPS-spårningen lämnar automatiskt viloläge när NEV är parkerad och detekterar rörelser via sin inbyggda accelerometer.

Kamera med objektdetektion

Funktionen ingår som standard

Den bakåtriktade kameran bevakar omgivningen när din NEV är parkerad och upptäcker rörelser i dess direkta närhet och ger dig åtkomst till realtidsbilder vid ett utlöst larm.

Kameran är också en resurs för Ridepilot™ och funktionen olycksdeteketion som kan ge dina anhöriga visuell tillgång vid en upptäckt trafikolycka.

Accelerometer

Funktionen ingår som standard

Den inbyggda G-kraftsensorn och acceroemeter upptäcker vibrationer och förflyttningar på centimeter nivå i alla sex riktningar. Beroende på din valda inställning kan NEV vid ett utlöst larm aktivera sirenen för att påkalla omgivningen uppmärksamhet, eller utlösa ett tyst larm som du notifieras om via en pushnotis.

Stöldskyddsfunktionerna ingår som standard i samtliga leveransen av NEV. För att möjliggöra fjärråtkomst till kamerabilder, pushnotiser och övriga uppkopplade tjänster behöver fordonet har en aktiv internetuppkoppling via LTE Cat M1 eller GSM. Alla nya NEV levereras med 24 månaders inkluderad uppkoppling som använder ett lokalt mobilnät på den marknad NEV brukas. Segem frånsäger sig ansvar för hur funktionerna används, dess tillgänglighet och informerar även om att funktionerna kan misslyckas att deteketera ett stöldförsök eller misslyckas att kommunicera händelsen om fordonet befinner sig i ett område utan mobiltäckning. Det är kundens ansvar att bekanta sig med lokala lagar och bestämmelser som avser områdesbevakning med kamera, lokala integritetsskyddslagar och förenliga lagstiftningar som kan komma att tillämpas vid användning

Full kontroll var du än är

My Segem

Din NEV är ansluten till My Segem som är vår plattform för all interaktion med ditt fordon.

I My Segem-appen styr du alla funktioner, gör inställningar och låser samt låser upp ditt fordon. Plattformen erbjuder även helt fritt tillgång till avancerade funktioner för utvecklare och företag som låter ägda fordon styras via exempelvis API-integreringar.

GET IT ON

Styr alla reglage med din mobil

Lås upp, lås eller tuta och blinka med lamporna

Spåra ditt fordon

Se på kartan var ditt fordon befinner sig i realtid, vilken hastighet det har eller om det har fallit omkull

Bjud in fler förare

Låt andra köra ditt fordon och bestäm respektive förares tillåtna topphastighet

Ställ in Ridepilot™ (ADAS)-funktioner

Bestäm hur du vill att den adapativa farthållaren, kollisionsvarning och övriga funktioner ska fungera

Konfigurera stöldskydd

Aktivera eller inaktivera de olika kraftfulla stöldskyddfunktioner ditt fordon innehåller så som larm och kamerbevakning

Specifikationer

Drivlina

Motor

Dubbla bortstlösa motorer

Motoreffekt

Nomininellt 600W (2WD)

Maxeffekt 2200W (2WD)

Batterikapacitet

26Ah, 1100Wh

Toppfart

44 km/h*

Räckvidd

120 km (up to)

Bromssystem

Dubbelt felsäkert EBS-system

Antispinn

Elektroniskt

Intelligent system

Aktiv felövervakning

Ja

Ridepilot™ (ADAS):

Adaptiv farthållare

Kollisionsvarning

Accelerationsbegränsning vid kollisionsrisk

Automatisk tuta

Olycksdetektion

Batterisystem

Skydd för över + underspänning

Skydd för överström

Skydd för övertemperatur

Monitorering via My Segem

Motorskydd

Felövervakning

Lägesgivarfel

Fasavbrott

Laddning

Typ

Inbyggd 230 V, 120W

Laddtid

10-80%: 4 timmar

Trafiksignaler

Färdriktningsvisare

Främre + bakre

Reflexer

Främre sidor

Bakre

Bakljus med bromssignalering

Bakre reflex

Framljus

Varselljus

Helljus

Säkerhet

Sensorer

Accelerometer (vibration + fall)

Kamera med liveåtkomst

Sirén + högtalare

Spårning

Realtid via GPS och 4G

Uppkoppling

Teknik

4G (LTE) och 2G

24 månaders uppkoppling inkluderad

Mjukvaruuppdateringar

Gratis

Something went wrong now

***

Successful!

***

Stay updated

Subscribe to our newsletter to receive our news before others

Markets

Segem Micromobility AB